Idrettsskolen

Idrettsskolen er et allsidig aktivitetstilbud til alle barn fra førskolealder og oppover. Dette er et variert aktivitetstilbud der barn får prøve flere idretter i ulike miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø og på is. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. For mange vil dette være det første møtet med organisert aktivitet.

Aktivitetene starter opp etter høstferien og varer gjennom vinteren frem til påskeferien. Det legges opp til en trening per uke på torsdager. Treningsgruppene blir i utgangspunktet delt inn etter klassetrinn, men dette tilpasses deltagerantallet. Det veksles mellom å være inne i gymsalene på Åretta skole og ute i nærmiljøet, blant annet på Skogenhallbanen og i Engsvea aktivitetspark. Alle er hjertelig velkomne til å prøve idrettsskolen før man bestemmer seg om man vil bli medlem.

Dette er treningstidene for sesongen 2023/2024 med oppstart uke 42:

Førskolegruppe:

  • Mandager kl. 17.00-18.00 (inne på Åretta)

1. klasse:

  • Torsdager kl. 17.00-18.00 (inne og ute)  

2. klasse:

  • Torsdager kl. 17.00-18.00 (inne og ute)  

3.-, 4 klasse:

  • Torsdager kl 18.00-19.00 (inne og ute)

Gruppeinndelingen for 2.-4. klasse avhenger av deltagelsen. Vi vurderer å etablere en egen gruppe for 3.-4. klasse torsdager mellom 18.00-19.00 dersom deltagelsen blir stor nok da vi disponerer gymsalen på Åretta i dette tidsrommet.

Planer for aktivitet og oppmøtested blir publisert i appen Rubic – Laget mitt.

  • Annen info legges ut på Facebook: Se lenke

Vi ønsker å legge til rette for at alle barn skal kunne delta, uavhengig av foreldrenes økonomi.

  • Les mer om støtteordninger under: Om oss.

Nyheter fra Idrettsskolen

Kontaktperson

Idrettsskolen ledes av Svein Erik Nordhagen. Ta kontakt om dere har lyst til å være med eller har spørsmål: