Dugnader som skaper idrettsglede

Dugnader er en viktig inntektskilde slik at vi kan opprettholde et bredt tilbud som er tilpasset barnas behov og nivå.

Det er ingen krav å delta på dugnader, men erfaringen er at det er en fin sosial opplevelse for de fleste.

Alle dugnader blir lagt ut på:

  • Facebook
  • “Rubic – Laget mitt”

slik at det er enkelt å se om det passer samt melde seg på.

Hvorfor dugnad?
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for vårt idrettslag og helt nødvendig for at medlemmene skal kunne få et godt og variert aktivitetstilbud til en lav kostnad. I Søre Ål IL er det ingen lønnsutgifter – alt arbeid utføres på frivilling basis.

Det forventes at foreldre/foresatte til aktive medlemmer stiller på dugnad i regi av idrettslaget. Med aktive medlemmer menes barn og ungdom som deltar på trening og aktiviteter i regi av klubben. For hver aktive utøver må det påregnes minst 2 dugnadsvakter, hvorav de fleste for tiden er knyttet til arbeid på Maihaugen, med utrigg av utstyr på kveldstid eller parkeringsvakt på arrangement.

I tillegg må foreldre av aktive barn i klubben være med å arrangere minst ett av arrangementene Søre Ål-runden, Natrudstilrennene, Søre Ål-lekene eller Trollski. Vi er en stolt arrangementsklubb og oppfordrer våre medlemmer om å hjelpe oss å gjøre våre arrangement enda bedre. Søre Ål Runden og Natrudstilrennet er potensielt store inntektskilder for klubben som vi ønsker å utvikle videre sammen med våre medlemmer.

Det er dugnadsfritak for aktive førskolebarn på idrettsskolen. Støttemedlemmer, ordinære medlemmer og familiemedlemmer uten aktive utøvere har ikke dugnadsplikt, men vi setter stor pris på de som ønsker å stille opp for idrettslaget. Aktive over 15 år oppfordres til å utføre dugnadsvaktene selv.

Spørsmål? Ta kontakt med dugnadsansvarlig Kevin Richardsen,