Visjon

Idrettsglede og fellesskap for alle.

Virksomhetsidé

Søre Ål IL skal skape allsidige aktivitetstilbud og møteplasser innen våre idretter både sommer og vinter.

Verdier

Fellesskap:

Søre Ål IL skal skape trygge møteplasser som inkluderer alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og økonomi.

Mestring:

Søre Ål IL skal legge til rette for at medlemmene skal oppleve mestring gjennom å prestere på eget nivå og etter eget ønske.

Idrettsglede:

Søre Ål IL skal legge til rette for at medlemmene skal få positive og gode opplevelser gjennom deltagelse i idrettsaktivitetene.

Folkehelse:

Søre Ål IL skal bidra til at medlemmene etablerer en varig sunn og helsefremmende livsstil.