Diverse informasjon  

Søre Ål IL bruker Rubic Laget Mitt  for å legge inn treningstider og annen informasjon. Med appen Rubic har foreldre og lagledere tilgang til oppdaterte treninger, kamper, renn med mere og resultater rett i lomma! Man kan i tillegg kommunisere direkte med trener og andre i gruppen. Appen kan lastes ned her:

Vi bruker også Facebook som en informasjonskanal. Alle Facebook grupper har navnet Søre Ål IL først.

Frivillighet

Det er mange oppgaver som skal løses i et idrettslag. Søre Ål IL har ingen ansatte og driften av idrettslaget er utelukkende basert på frivillighet. Blant annet trenger vi trenere og ledere som kan legge til rette for idrettsaktivitetene, personer til å fylle verv i styret og ulike komitéer og funksjonærer til arrangementene våre. De viktigste inntektskildene for idrettslaget er Natrudstilrennet og Sjusjøen Skimarathon, samt rigging før og etter arrangementer i Maihaugsalen.

Medlemskontingenten i Søre Ål IL er lav sammenlignet med de fleste andre idrettslag, samtidig som det ikke er treningsavgifter for å delta i noen av idrettsaktivitetene eller idrettsskolen. Dermed er frivillig innsats helt avgjørende for at Søre Ål IL skal opprettholde et godt aktivitetstilbud for barn og unge og sikre nødvendige inntekter. Vi forventer derfor at voksne med barn i idrettslaget deltar på dugnader og påtar seg oppgaver knyttet til idrettsaktivitetene.

I tillegg til å være avgjørende for driften av idrettslaget, er frivillig arbeid en unik mulighet til å følge opp egne barn og utvide det sosiale nettverket. Dugnadsarbeid kan gi mange gode opplevelser i fellesskap med andre, samtidig som man bidrar til et godt formål. Dugnader blir annonsert på Facebook og i Rubic.

Din innsats blir satt stor pris på!

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Dette er også meget viktig for Søre Ål IL. Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke.

Hensikten med en personsjekk er å bidra til at oppgaver kun utføres av skikkede personer, slik at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag. Dersom attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Her sender du inn politiattest elektronisk: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Du må legge ved en bekreftelse for formål når du søker. Ta kontakt med politiattestansvarlig for å få personlig skjema. Skjema må ikke være eldre enn 3 måneder når det sendes inn.

Når du mottar politiattesten må denne fremvises politiattestansvarlig innen 3 måneder. Du kan vise den personlig eller sende den pr e-post. Politiattestansvarlig sletter e-post så fort informasjon om fremvist politiattest er lagret i attesoversikten i systemet til Rubic AS. Du er selv ansvarlig for å ta vare på attesten. Søre Ål IL tar ikke vare på attester.

Forsikring

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Les mer her: Gjensidige

Meld fra til trener så snart som mulig dersom barnets skade ikke er oppdaget på treningen. Alle skader må meldes elektronisk – skadeskjema finner du her.

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning. Idrettens skadetelefon kan nås på telefon 02033.

For alle!

Søre Ål IL ønsker ikke at familiens økonomi skal være en hindring for barnas deltagelse i idrett og fysisk aktivitet. Dersom noen har utfordringer med å dekke medlemskontingent, aktivitetsavgift eller skaffe nødvendig utstyr, kan idrettslaget hjelpe til med dette.

Vi samarbeider med både Lillehammer kommune og NAV for å bidra til at alle barn skal få mulighet til å delta. Dersom du er en økonomisk vanskelig situasjon så finnes det flere muligheter. NAV kan gi økonomisk sosialhjelp. Kultur- og fritidskontoret ved Lillehammer kommune kan søke til idrettslaget om å få redusert medlemskontigent. Et tredje alternativ er å sende en søknad direkte til styreleder, Håvard Selbæk (selbak@online.no), med en kort begrunnelse og hvem det gjelder. Vi kan forsikre om at alle søknader behandles konfidenselt.

Kontaktinformasjon

Er det noe du lurere på så ta kontakt med lederne i hver gren for en hyggelig prat.

Leder:

 • Håvard Selbæk
 • Tlf. 413 22 521

Langrenn:

 • Erik Stange
 • Tlf: 458 72 737

Hopp:

 • Steinar Semmingsen
 • Tlf: 414 04 786

DNB Idrettsskole:

 • Svein Erik Nordhagen
 • Tlf: 992 56 955

Fotball:

 • Ingrid Renolen
 • Tlf: 913 73 787

Markedsleder:

 • Tore Dugstad
 • Tlf: 992 61 528