Medlemskap  

Barn og ungdom som deltar på treninger kan enten registreres som aktive medlemmer eller de kan inngå i et familiemedlemskap

  • Aktivt medlemskap: kr 800
  • Familiemedlemskap: kr 1 300
  • Støttemedlemskap: kr 250

Medlemmene, eller den som registreres som betaler, vil motta faktura i løpet av sesongen. Utmelding kan gjøres ved å sende en mail. Betalt kontingent for inneværende periode refunderes ikke.

Bruk lenken under for innmelding i Søre Ål IL. Du må oppgi navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte, mobilnummer og e-postadresse. Kontaktperson er Therese Raae Brekke (tlf.: 410 02 155).

Innmelding Søre Ål IL

Les mer om støtteordninger for familier med økonomiske utfordringer på