Hopp og kombinert

Hoppgruppa gir tilbud til barn fra førskolealder og opp til seniornivå. Vi har fem hoppbakker som gir mulighet for trygg progresjon og utvikling. Bakkene har følgende størrelse:

Treninger har oppstart etter høstferien med treninger inne i gymsalen på Åretta ungdomsskole.

1.-4. klasse
Det blir ikke innetrening i høst, og sesongen starter så snart hoppbakkene i Engesvea aktivitetspark åpner.

5. klasse og eldre
Mandager kl. 18.00-19.00 inne i Håkons Hall.
Treningen fortsetter ute når bakkene i Engesvea aktivitetspark åpner.

Når snøen har kommet og bakkene er klare, har vi ukentlige treninger gjennom vinteren i Engesvea aktivitetspark, samt at vi deltar på hopp- og kombinertrenn. Kravet til utstyr i de minste bakkene er lavt og det legges vekt på mestring og lek. Mange av de som er aktive i hoppbakken er også aktive i andre idretter.

Se her hvordan vi trener

Vi er opptatt av å ha et sosialt og inkluderende miljø der alle bidrar så godt de kan. I forbindelse med treninger og arrangementer er det behov for at foreldre bidrar til opprigg/klargjøring av bakker, betjening av «hoppkiosken» og nedrigg etter trening.

Krav til utstyr – Hopp

I de minste bakkene kan man fint hoppe på langrennski, men klubben låner ut ca 25 par hoppski med bindinger, som passer vanlige skisko. Disse skiene kan brukes i bakkene K7, K12 og K17. Alle må hoppe med hjelm (alpinhjelm kan brukes). Klubben har noen hjelmer og skisko til utlån.

I de to største bakkene (K25 og K40) er det anbefalt med hoppski. Klubben har noen hoppski og sko til utlån, men det er også gode muligheter å få tak i rimelig brukt utstyr.

Facebook - Kjøp/Slag/Bytte Søre Ål Il

 

Nyheter – blog

Kontaktperson

Leder Søre Ål IL Hopp:

  • Steinar Semmingsen
  • Tlf: 414 04 786
  • Email: Steinar.semmingsen@gmail.com