Lover og organisasjonsplan

Se PDF format under for følgende dokumentasjon.

  • 17025 Retningslinjer for deking av utgifter og tildeling av støtte
  • Søre Ål IL arbeids og organisasjonsplan
  • Lover Søre Ål IL 2013
171025-retningslinjer-for-dekning-av-utgifter-og-tildeling-av-st-tte---s-re--l-il

 

s-re--l-il--arbeids--og-organisasjonsplan

 

Lover idrettslag