Klasser

Det gjøres oppmerksom på at løpere ikke har anledning til å starte i eldre klasser enn den aldersklassen de tilhører.
Konsekvensen vil være startnekt eller disking.

Funksjonshemmede

Løypene er ikke egnet for funksjonshemmede sittende, men vi har klasser for funksjonshemmede stående.

Startkontigent

Startkontingent standard satser pr. renn: 130 kr (8-16 år), 150 kr (junior), 170 kr (senior).

Etteranmelding pr. telefon/sms er mulig frem til fredag. Tillegg ihht. NSF satser.

Krav om skilisens

Vi minner om at lisensen til Norges Skiforbund må være betalt for å kunne delta i rennet. Dette gjelder deltakere fra fylte 13 år.

De som ikke har lisens, vil få startnekt. De som ikke har årslisens, må betale engangslisens til arrangøren før rennet!

  • For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60.
  • For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.

Startkontingent betales etter rennet. Søre Ål IL sender faktura klubbvis.

Avlysning

Ved annen avlysning av rennet vil inntil 50 % av startkontingenten bli innkrevet, jfr. NSFs reglement 214.2.4.

Tidtakingen

Vil gjort med EMIT-brikker og alle deltakere må benytte brikke. Det vil det bli krevd brikkeleie på kr. 25,-.

For de som ikke har egen brikke, vil disse bli utdelt ved start. Sørg derfor for å være ute i god tid slik at starten kan gå som planlagt.

Premieutdeling

Premieutdelig foregår inne i flerbrukshallen ca 45 min etter siste målgang i klassen. Tidspunkt for premiutdelig vil publiseres ved rennkontor på renndagen.