Saksliste Årsmøte 2022

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 30. mars kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:Årsmelding 2021.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret.

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan og Søre Ål ILs lover :

 

26f873c56dff49bfbc5af03c3f5c1c4a635895925762148423

 

s-re--l-il--arbeids--og-organisasjonsplan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.