Category Archives: Styre

Nyheter og info til kun Styre

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Søre Ål Idrettslag 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.01.2023. Årsmøtet avholdes den 22.02.2023 klokken 19.00 på Cafe Stasjonen. Saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten og forretningsorden Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning (Vedlegg 1) Sak […]

Saksliste Årsmøte 2022

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 30. mars kl. 19.00. Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet. Saksliste Årsmøte 2022 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:Årsmelding 2021.pdf […]

Årsmøte 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Søre Ål IL onsdag  30. mars 2022 på Åretta ungdomsskole klokken 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret ved styreleder Håvard Selbæk senest 16. mars på post@saal.no Sakspapirer og årsmøteinnkalling vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside www.soreaal.no senest en uke før møtet.