Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Søre Ål Idrettslag 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.01.2023.

Årsmøtet avholdes den 22.02.2023 klokken 19.00 på Cafe Stasjonen.

Saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten og forretningsorden
Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning (Vedlegg 1)
Sak 6: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Regnskap og revisorberetning tilsendes på forespørsel til kasserer Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no 
Sak 7: Behandle Søre Ål Idrettslags visjon, verdier og virksomhetside (Vedlegg 2).
Sak 8: Utvide lånerammer for midlertidig og langsiktig låneopptak for Søre Ål ILs Aktivitetshus (Vedlegg 3).
Sak 9: Orieteringssaker:
  • 9.1: Arbeid med utarbeidelse av klubbhåndbok
  • 9.2: Status bygging av Aktivitetshuset
Sak 10: Fastsette medlemskontingent (Vedlegg 4).
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett. Legges frem på årsmøtet
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan (Vedlegg 5).
Sak 13: Foreta følgende valg: Valgkomiteens innstilling (Vedlegg 6).

Lenker (klikk på) til vedlegg: